Obrzezanie – jakie ma zalety?

Obrzezanie zalety

Jeśli zastanawiasz się, jakie są zalety obrzezania, nie jesteś sam. Według urologa Arika Marcella, M.P.H., obrzezanie jest zabiegiem wysoce higienicznym, który może mieć wiele pozytywnych konsekwencji dla zdrowia płciowego mężczyzn. Udowodniono, że zmniejsza ryzyko zakażeń przenoszonych drogą płciową. Ponadto obrzezanie może zapobiegać zakażeniom dróg moczowych i HIV. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.

Obrzezanie zmniejsza ryzyko zakażeń przenoszonych drogą płciową

Nie ma wątpliwości, że obrzezanie mężczyzn znacząco obniża ryzyko chorób przenoszonych drogą płciową, w tym HIV i kiły. Co więcej, może ono zmniejszyć ryzyko rzeżączki i innych nowotworów.

Tak, obrzezanie zmniejsza ryzyko zakażeń przenoszonych drogą płciową, w tym HIV. Wynika to z faktu, że błona przednia napletka jest miejscem, gdzie gromadzą się bakterie i wirusy, które mogą być przenoszone podczas stosunku. Obrzezanie usuwa tę błonę, zmniejszając ryzyko zakażenia. Niektóre badania sugerują, że obrzezanie może obniżyć ryzyko zachorowania na kiłę i HPV nawet o 40%, ale nie znaleziono jeszcze ostatecznych dowodów.

Wśród mężczyzn i nastolatków obrzezanie znacznie zmniejsza ryzyko zarażenia się wirusem HPV, który wywołuje brodawki płciowe i raka narządów płciowych. Ponadto mężczyźni, którzy poddali się obrzezaniu, są o 35% mniej narażeni na zakażenie wirusem HIV w wyniku seksu heteroseksualnego niż mężczyźni nieobrzezani. Badanie przeprowadzone w Ugandzie przez naukowców z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, Aarona A.R. Tobiana i współpracowników, wykazało, że obrzezanie zmniejsza ryzyko przeniesienia wirusa HIV podczas seksu heteroseksualnego. Wyniki te nie dotyczyły jednak transmisji homoseksualnej.

Jest higieniczne

Wielu rodziców pyta: “Czy obrzezanie jest higieniczne?”. Istnieją argumenty zarówno za, jak i przeciw tej procedurze. Obrzezanie jest uważane za zabieg higieniczny, ponieważ usuwa napletek, który jest miejscem, gdzie mogą gromadzić się bakterie i osady. Dzięki temu zwiększa się łatwość utrzymania czystości i zmniejsza ryzyko infekcji. Obrzezanie jest również uważane za ważne dla zdrowia seksualnego, ponieważ zmniejsza ryzyko rozwoju zakażeń przenoszonych drogą płciową, takich jak HIV.  Badanie opublikowane w Journal of Clinical Pediatrics w 2012 roku wykazało, że obrzezanie zwiększa ryzyko zakażenia HIV o jedną trzecią.

Obrzezanie nie jest konieczne dla zdrowia fizycznego, jednak może być wykonywane z powodów medycznych lub religijnych. W przypadku problemów zdrowotnych, takich jak ciągłe powikłania związane z napletkiem, lekarze mogą zalecić obrzezanie jako rozwiązanie. Obrzezanie jest również praktykowane w niektórych kulturach i religiach jako rytuał. Decyzja o przeprowadzeniu obrzezania jest indywidualna i powinna być podejmowana po konsultacji z lekarzem oraz przemyśleniu wszystkich związanych z tym aspektów. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że mówimy o obrzezaniu mężczyzn. W przypadku kobiet zabieg ten uważa się za okaleczenie i może mieć on wiele negatywnych konsekwencji zdrowotnych. Ponadto obrzezanie powinno być przeprowadzane przez doświadczonego specjalistę w sterylnych warunkach. Tylko wówczas jest zabiegiem bezpiecznym bez ryzyka powikłań.

Zapobiega zakażeniom dróg moczowych

Obrzezanie może zmniejszać ryzyko infekcji układu moczowego, w szczególności u mężczyzn. Napletek jest miejscem, gdzie mogą gromadzić się bakterie, które mogą dostać się do układu moczowego i powodować infekcje. Obrzezanie usuwa napletek, co zwiększa higienę i zmniejsza ryzyko infekcji. Badania sugerują, że obrzezanie mężczyzn może zmniejszać ryzyko zakażenia układu moczowego, zwłaszcza w przypadku dzieci i młodzieży. Jednak, nie jest to główny powód do obrzezania i nie jest jedynym rozwiązaniem jeśli chodzi o infekcje układu moczowego. Zawsze ważne jest zachowanie odpowiedniej higieny i unikanie niebezpiecznych zachowań seksualnych, które mogą prowadzić do infekcji układu moczowego.

Czytaj również:   Jak wygląda badanie moczu?

Zmniejsza ryzyko zakażenia wirusem HIV

W jednym z badań stwierdzono, że obrzezanie mężczyzn obniża ryzyko zakażenia HIV o 40%. Badanie to oparto na danych pochodzących z Orange Farm Intervention Trial, projektu badawczego finansowanego przez francuski ANRS. Naukowcy stwierdzili, że mężczyźni, którzy zostali obrzezani, byli o 60% mniej narażeni na zakażenie wirusem HIV w porównaniu z grupą nieobrzezaną. Wyniki tego badania są wstępne i potrzeba więcej badań, aby potwierdzić te ustalenia.

Inne badanie, również opublikowane w czasopiśmie AIDS, wykazało, że obrzezanie zmniejsza ryzyko zakażenia wirusem HIV przenoszonym drogą płciową o 60% u partnerek obrzezanych mężczyzn. Różnica ta nie jest jednak statystycznie istotna, ponieważ w badaniu uwzględniono jedynie badania dotyczące obrzezania mężczyzn w krajach o niskich dochodach. W badaniu uwzględniono także częstość występowania owrzodzeń narządów płciowych u partnerek obrzezanych mężczyzn. Wynik ten wskazuje na możliwą rolę mikrourazów i stanów zapalnych w przenoszeniu HIV z mężczyzn obrzezanych na nieobrzezanych.

Zmniejsza ryzyko rzeżączki

Badania wykazały, że mężczyźni obrzezani są mniej narażeni na rzeżączkę. Nadal jednak istnieją pewne kontrowersje co do tego, w jaki sposób obrzezanie zmniejsza ryzyko rzeżączki. Jedno z ostatnich badań wykazało, że obrzezanie nie stanowi stuprocentowej ochrony przed rzeżączką. Autorzy badania nie są pewni, w jaki sposób obrzezanie zmniejsza ryzyko rzeżączki, i potrzebne są dalsze badania w celu ustalenia czynników przyczynowo-skutkowych tego związku.

CDC zauważa, że obrzezany mężczyzna ma mniejsze ryzyko zakażenia wirusem HIV niż mężczyzna, który nie został poddany obrzezaniu. Chociaż obrzezanie nie jest środkiem w 100% zapobiegawczym, może ono obniżyć ryzyko zachorowania na rzeżączkę i inne choroby przenoszone drogą płciową. Badania te nie zostały jednak przeprowadzone u kobiet i nie są jeszcze rozstrzygające. Niezależnie od ryzyka potencjalnych powikłań płynących z obrzezania, korzyści płynące z obrzezania mężczyzn zdecydowanie przewyższają ryzyko.

Zmniejsza ryzyko zachorowania na raka penisa

Nowe badanie sugeruje, że obrzezanie niemal dwukrotnie zmniejsza ryzyko zachorowania na raka penisa. Tylko 2 z 87 pacjentów cierpiących na tę chorobę było obrzezanych jako noworodki. Oznacza to, że wskaźnik skuteczności obrzezania wynosi 97,3%, co znacznie przewyższa wyniki wcześniejszych badań. Badanie to wykazało również, że niektóre nowotwory mogą być związane z infekcjami przenoszonymi drogą płciową.

Częstość występowania raka prącia różni się znacznie w zależności od badań, ale w krajach rozwiniętych jest na ogół niska. W krajach rozwijających się częstość występowania jest wyższa i stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Wysokie wskaźniki obrzezania wiążą się z mniejszą częstością występowania raka prącia, dlatego wysiłki w tych krajach powinny koncentrować się na zwiększeniu wskaźników obrzezania noworodków. Zwiększenie powszechności obrzezania jest skutecznym sposobem zmniejszenia ryzyka zachorowania na raka prącia.Pokrewne Tematy