Bakterie w moczu – jakie mogą w nim się pojawić?

Bakterie w moczu

Czy wiesz, że bakterie w moczu są częstą przyczyną zakażeń dróg moczowych? Na szczęście istnieje kilka sposobów, aby zmniejszyć poziom bakterii. Prostym rozwiązaniem jest picie dużej ilości płynów. Wypijanie sześciu do ośmiu szklanek wody dziennie może pomóc. Jeśli chcesz utrzymać bakterie w ryzach, picie dużej ilości wody jest kluczowe. Przeczytaj dalej, aby poznać kilka wskazówek. Oto kilka najczęstszych sposobów obniżania poziomu bakterii w moczu.

Jak obniżyć poziom bakterii w moczu?

Istnieje kilka sposobów na obniżenie poziomu bakterii w moczu:

  1. Pij wystarczającą ilość wody – picie dużej ilości wody pomaga rozcieńczyć mocz i zwiększa ilość moczu, co pomaga wypłukać bakterie z układu moczowego.
  2. Dbaj o higienę – zawsze dokładnie myj się przed i po współżyciu seksualnym, a także po skorzystaniu z toalety.
  3. Unikaj stosowania produktów chemicznych w okolicach intymnych, ponieważ mogą one podrażniać i uszkadzać błonę śluzową, co może prowadzić do nadmiernej ilości bakterii.
  4. Stosuj antybiotykoterapie – jeśli poziom bakterii jest bardzo wysoki, lekarz może zalecić antybiotykoterapię, aby zabić bakterie.
  5. Zmiana diety – unikanie potraw bogatych w cukier i tłuszcz, jak również spożywanie dużej ilości warzyw i owoców pomaga utrzymać zdrowe układ moczowy.
  6. W razie potrzeby skonsultuj się z lekarzem – lekarz może przeprowadzić badanie moczu, aby określić poziom bakterii i zalecić odpowiednie leczenie.

Enterobacteriaceae

Naukowcy z Rush University Medical Center (RUMC), trzeciorzędowego akademickiego ośrodka medycznego w Chicago, identyfikowali pacjentów z podejrzeniem zakażenia układu moczowego, przeglądając wszystkie próbki moczu, które codziennie przesyłali do laboratorium mikrobiologicznego. Większość pacjentów z podejrzeniem infekcji układu moczowego poddawana jest posiewowi moczu, a pacjenci, u których posiew wykazał znaczący wzrost enterobacteriaceae, zostali włączeni do przeglądu kart. W badaniu uwzględniono również pacjentów z innymi infekcjami bakteryjnymi, takimi jak kamica dróg moczowych i uropatia obturacyjna.

Ta rodzina bakterii wywołuje zakażenia dróg moczowych i stała się jedną z najczęstszych przyczyn stosowania antybiotyków. Kilka szczepów Enterobacteriaceae wywołuje zakażenia dróg moczowych i wiąże się z nimi oporność wielolekowa. Naukowcy przeprowadzili retrospektywne badanie 83 pacjentów w celu oceny czynników ryzyka i określenia właściwej antybiotykoterapii empirycznej u pacjentów z MDRE UTI. Większość pacjentów miała E. coli, najczęstszy izolat zakażenia dróg moczowych.

Szczepy Enterobacteriaceae wytwarzające ESBL są związane z występowaniem ognisk epidemicznych w społeczności lokalnej i hospitalizacjami. W kraju Tebessa, w Algierii, siedem szczepów E. coli wyizolowano z próbek moczu pacjentów niehospitalizowanych z zakażeniem dróg moczowych. Większość szczepów ESBL-Enterobacteriaceae była oporna na inne antybiotyki, w tym kotrimoksazol, aminoglikozydy i nitrofurantoinę.

Enterobacteriaceae – bakteria gram-ujemna

Bakteria Gram-ujemna w moczu może być objawem infekcji układu moczowego, a czynnikiem etiologicznym jest często S. aureus. Bakteria ta ma szeroki zakres znaczenia klinicznego i jest związana z wieloma poważnymi schorzeniami, w tym bakteriemią, zapaleniem wsierdzia i nerek. Inne Enterokoki, takie jak E. faecalis, są również związane z zakażeniami szpitalnymi i często są odpowiedzialne za zakażenia dróg moczowych i rozprzestrzenianie się drogą krwionośną.

Czytaj również:   Pieprzyk na penisie

Przegląd literatury wykazał, że populacje enterobakterii były większe w południowych Stanach Zjednoczonych niż na Węgrzech. Autorzy stwierdzili, że pałeczki Gram-dodatnie występowały częściej u pacjentów hospitalizowanych i przebywających w szpitalach. Ponadto stwierdzono, że S. saprophyticus występował sezonowo w południowej części Wielkich Równin Węgierskich. Chociaż autorzy przytoczyli ograniczone dowody na poparcie swoich wniosków, ich ustalenia wskazują na potencjalny związek między Enterobacteriaceae a zakażeniami dróg moczowych.

Występowanie tego gatunku bakterii w moczu ma ważne implikacje dla leczenia zakażeń dróg moczowych (UTI). Oporność na antybiotyki stała się poważnym problemem w przypadku wielu patogenów, w tym pałeczek Gram-ujemnych. Podczas gdy oporny na metycylinę S. aureus jest powszechnie znany, zagrożenie ze strony enterokoków opornych na wankomycynę jest powoli narastającym problemem na całym świecie. Co więcej, nie ma zatwierdzonych terapii dla pojawiających się bakterii Gram-ujemnych.

Bakterie Gram-dodatnie z rodziny Enterobacteriaceae

Istnieje wiele różnych rodzajów pałeczek Enterobacteriaceae, do których należą jedne z najbardziej rozpowszechnionych bakterii Gram-dodatnich występujących w organizmie człowieka. Stanowią one zróżnicowaną grupę bakterii, które tworzą prawidłową florę jelitową i są podstawą wielu infekcji. Escherichia coli jest najbardziej rozpowszechnionym typem enterobakterii, a gatunki Shigella wywołują biegunkę i czerwonkę bakteryjną. Znane są również bakterie Klebsiella pneumoniae, które mogą wywoływać zapalenie płuc u alkoholików i osób z upośledzoną czynnością płuc. Enterobacteriaceae są naturalnie obecne w organizmie człowieka, a niektóre gatunki są patogenne i mogą wywoływać wiele chorób, od zakażeń dróg moczowych po zapalenie opon mózgowych.

W Bangladeszu bezkrytyczne stosowanie antybiotyków może prowadzić do negatywnych skutków u pacjentów z zakażeniami dróg moczowych, co stanowi niepotrzebne i zwiększone obciążenie finansowe dla systemu opieki zdrowotnej. Ostatnie badania miały na celu ocenę profilu wrażliwości różnych uropatogenów Gram-dodatnich na różne antybiotyki, jak również epidemiologii tych organizmów w lokalnej populacji.

Z kolei PCGS pozwala na identyfikację większości Enterobacteriaceae i kilku innych bakterii, ale może też dawać wyniki fałszywie ujemne. W 2015 r. w badaniu przeprowadzonym u pacjentów z zakażeniem dróg moczowych stwierdzono, że 62% pacjentów z wynikiem dodatnim miało niską wrażliwość na acetaminofen lub cefotaksym. Wykryto również wszystkie pałeczki Enterobacteriaceae, ale nie udało się wykryć żadnego Streptococcus, który został sklasyfikowany jako organizm niepatogenny.Pokrewne Tematy